Strona główna BIP
Urząd Gminy Czarnocin - Biuletyn Informacji Publicznej www.czarnocin.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Do pobrania

Specyfikacje
Wzory druków
pozostałe

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat finansowy
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Geodezji

 PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Gminy
Protokoły z sesji
Zarządzenia
Plan Rozwoju Lokalnego
Statut
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin
Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska
Informacje o środowisku
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych

 FORMA PRAWNA I ORGANIZACJA URZĘDU GMINY

Lista Sołectw
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 Organy Gminy

Rada Gminy

 MĄTEK PUBLICZNY

Majątek gminy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

 Budżet Gminy

Obwieszczenia
Budżet Gminy
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej
Sprawozdanie

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
RADNYCH GMINY
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE

 Wybory

Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory uzupełniające 2011
Wybory parlamentarne 2011
Wybory uzupełniające 2012
Wybory uzupełniające 2013 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 13.05.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kablowej linii energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku”


Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 128, 130, 84/1 położonych w miejscowości Dębiany gm. Czarnocin. Zainteresowanie osoby mogą zapoznać się projektowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, w Referacie Rolnictwa Budownictwa i Geodezji (piętro II, pokój 26), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie jest dostępne pod adresem:
http://bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwieszczeniePGEwyddec.pdf


Zobacz również:
Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2015-05-07 14:07:37
Owieszczenie Okręgowej KOmisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie - 2015-05-07 13:07:40
Uchwała Nr 5/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie z dnia 6 maja 2015 r. - 2015-05-07 13:06:15
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 2015-04-03 08:52:35
Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Czarnocinie - 2015-03-27 13:29:22
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - 2015-03-16 14:15:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 2015-03-13 12:24:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - 2015-03-11 12:52:29
OGŁOSZENIE - 2015-03-10 13:45:00
Ogłoszenie - 2015-03-10 13:43:43

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnocin redaguje: Piotr Giereś
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl