Strona główna BIP
Urząd Gminy Czarnocin - Biuletyn Informacji Publicznej www.czarnocin.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Do pobrania

Specyfikacje
Wzory druków
pozostałe

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat finansowy
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Geodezji

 PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Gminy
Protokoły z sesji
Zarządzenia
Plan Rozwoju Lokalnego
Statut
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin
Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska
Informacje o środowisku
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych

 FORMA PRAWNA I ORGANIZACJA URZĘDU GMINY

Lista Sołectw
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 Organy Gminy

Rada Gminy

 MĄTEK PUBLICZNY

Majątek gminy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

 Budżet Gminy

Obwieszczenia
Budżet Gminy
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej
Sprawozdanie

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
RADNYCH GMINY
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE

 Wybory

Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory uzupełniające 2011
Wybory parlamentarne 2011
Wybory uzupełniające 2012
Wybory uzupełniające 2013 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikołajów
Data publikacji: 2015-05-05 10:59:31
 


Archiwum przetargów
2015-03-13 14:43:37
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb
 
2015-03-13 13:59:09
1) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+ 592, na dł. 592 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb, 3) Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303 mb.
 
2015-03-13 10:57:05
1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, na dł. 1220 mb
 
2015-03-10 13:52:18
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.
 
2015-03-10 12:43:01
Zapytanie ofertowe - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2015 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania
 
2015-02-23 11:11:24
Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I
 
2015-02-12 12:21:44
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki
 
2015-02-05 13:57:19
Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 523 oraz 524 położonych w miejscowości Mękarzowice
 
2014-12-12 14:22:22
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015
 
2014-12-05 11:07:46
Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku
 
2014-12-03 12:10:53
Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku
 
2014-11-26 13:33:31
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin
 
2014-11-18 14:59:31
Opracowanie i wydruk naklejek samoprzylepnych na sprzęt zakupiony w ramach Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość
 
2014-10-30 08:00:53
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Opatkowiczki i Miławczyce
 
2014-10-28 13:56:04
Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb
 
2014-10-24 11:55:21
Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb
 
2014-10-23 17:35:00
Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb
 
2014-10-21 14:10:59
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 529 od nieruchomości nr 528 położonych w miejscowości Koryto
 
2014-10-21 14:04:45
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki
 
2014-10-16 09:05:41
Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb
 
2014-10-09 15:48:45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania
 
2014-10-08 14:44:14
Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb
 
2014-10-08 13:26:29
Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb
 
2014-10-06 13:03:17
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”
 
2014-09-30 14:28:09
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin
 
2014-09-29 14:12:07
Przebudowa drogi gminnej Sokolina - Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb
 
2014-09-18 20:24:02
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku nr 125, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS w Czarnocinie
 
2014-09-17 07:06:34
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin”
 
2014-09-15 21:07:38
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zagajów, Dębiany i budowa ogrodzenia wokół tej przestrzeni
 
2014-09-09 15:17:45
Zapytanie ofertowe - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin 2014
 
2014-09-09 15:06:27
WYPOSAŻENIE FILI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MICHAŁOWICACH
 
2014-09-08 13:26:32
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
2014-08-22 15:00:22
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice
 
2014-08-21 15:25:42
Wykonanie i dostawa trzech jednakowych jednostronnych tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 1,7 m x 2,2 m
 
2014-08-14 14:55:37
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin
 
2014-08-14 14:24:23
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin
 
2014-08-14 11:14:06
Dostawa żywności dla stołówki w Gimnazjum im. Armii Krajowej
 
2014-08-14 11:11:04
Dostawa żywności dla stołówek w Szkole Podstawowej w Czarnocinie
 
2014-08-13 13:59:04
Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456 mb- nawalny deszcz 2013 r
 
2014-08-13 12:50:49
Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dł. 354 mb- nawalny deszcz 2013 r
 
2014-08-13 11:45:48
Przebudowa drogi gminnej Zagajów- Bugaj, odcinek od km 0+000 do km 0+850, na dł. 850 mb, nawalny deszcz 2012 r.
 
2014-08-12 13:59:36
Malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
 
2014-08-12 13:57:30
Remont korytarza dolnego w budynku Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 
2014-07-04 13:57:24
Zakup oleju napędowego celem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin
 
2014-07-03 13:59:03
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów
 
2014-06-12 12:59:06
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieglów
 
2014-06-03 14:59:46
Zakup pojemników na odpady komunalne
 
2014-06-03 13:32:16
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku
 
2014-05-27 13:35:38
Przebudowa drogi Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb
 
2014-05-27 10:25:24
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN
 
2014-05-20 13:07:19
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin - etap II
 
2014-05-19 13:40:30
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin"
 
2014-05-12 17:22:44
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stradowie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 294.
 
2014-05-12 13:57:45
Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 266 od nieruchomości nr 265 położonych w miejscowości Opatkowiczki
 
2014-05-06 09:09:10
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie
 
2014-04-24 12:56:01
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin
 
2014-04-23 16:16:27
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin”
 
2014-04-23 09:18:48
Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381 mb
 
2014-04-02 19:52:28
Zapytanie ofertowe - Dostawa i wymiana okien wraz z parapetami i obróbką w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszkowach.
 
2014-04-02 15:37:17
Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie
 
2014-03-27 20:40:58
Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin
 
2014-03-27 14:30:57
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie
 
2014-03-18 14:24:58
Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb
 
2014-03-13 11:54:44
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin
 
2014-03-06 07:57:11
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha zapisana w KW K[1]/00034046/5
 
2014-02-26 12:37:30
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonych w Zagajowie
 
2014-02-11 12:10:58
Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy
 
2014-02-07 13:06:14
Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości 815 położonej z Zagajowie
 
2014-01-21 12:10:48
Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach
 
2014-01-21 09:46:10
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha
 
2014-01-16 12:53:58
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014 roku na terenie Gminy Czarnocin
 
2014-01-15 11:13:25
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin
 
2014-01-13 14:57:20
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 488 i 489 od działek nr 490 oraz 441 położonych w miejscowości Swoszowice
 
2014-01-13 14:56:25
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 814 od nieruchomości nr 815 położonych w miejscowości Zagajów
 
2014-01-09 12:18:15
Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin
 
2014-01-09 12:17:28
Zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów
 
2013-12-11 13:36:29
Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 
2013-12-04 14:54:17
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 
2013-12-04 10:55:03
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2014
 
2013-11-28 12:54:04
Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 
2013-11-28 07:19:23
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku
 
2013-11-28 07:14:04
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2014 roku
 
2013-10-31 13:35:54
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 
2013-10-02 13:10:14
Zimowe utrzymanie dróg gminych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Czarnocin
 
2013-09-23 09:29:26
Zapytanie ofertowe - Dostawa opału dla budynku użyteczności publicznej w gminie Czarnocin
 
2013-09-05 14:44:24
Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na dł. 140 mb, działka nr ewid. 497 obręb Mękarzowice
 
2013-09-05 13:14:37
Przebudowa drogi gminnej - Malżyce - Górki Budziszowskie, odcinek od km 0+000 do km 0+643 oraz od km 1+313 do km 1+699.
 
2013-08-22 13:39:04
Dostawa żywności dla stołówki w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 
2013-08-05 14:11:42
Zapytanie ofertowe - Dostawa węgla eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie
 
2013-08-05 13:41:23
Zapytanie ofertowe - Dostawa Węgla eko-groszku dla Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach
 
2013-08-05 13:40:03
Zapytanie ofertowe - Dostawa opału dla Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
 
2013-07-15 13:17:02
Dostawa zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wraz z montażem na samochodzie dla OSP w Sokolinie, gm. Czarnocin
 
2013-07-12 08:35:41
Dostawa żywności dla stołówek w Szkole Podstawowej w Czarnocinie
 
2013-07-10 14:31:18
Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Turnawiec dz. nr ewid. 53, 103 odcinek od km 0+000 do km 1+375, dł. 1375 mb
 
2013-07-10 13:38:34
Zapytanie ofertowe - Zakup oleju napędowego celem dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin
 
2013-07-10 10:26:16
Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki
 
2013-07-05 14:34:21
ZAKUP I DOSTAWA RIDERA WRAZ Z PRZYCZEPĄ
 
2013-06-26 10:08:28
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin
 
2013-06-20 13:19:21
Dostawa opału dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin
 
2013-06-07 14:14:50
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółki Bugaj i Podlesie
 
2013-05-22 13:50:36
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU
 
2013-05-10 09:44:18
Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów rekreacyjno - wypoczynkowych w miejscowości Swoszowice
 
2013-05-10 09:35:01
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuślice oraz zakup wyposażenia do budynku
 
2013-04-26 21:10:25
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2013 roku na terenie Gminy Czarnocin
 
2013-04-22 18:37:05
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013 roku wraz z rozcieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin
 
2013-04-19 14:24:18
1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0-696 do 0+905, na dł 209 mb; 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Błonia, odcinek od 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.
 
2013-04-17 12:12:59
Zapytanie ofertowe - Projekt budowy kontenerowej pompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie
 
2013-04-09 14:30:25
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dł. 870 mb
 
2013-04-09 13:16:10
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dł. 685 mb
 
2013-02-26 13:55:54
Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo - kulturalnego i rekreacyjno - kulturalnego Parku Podworskiego.
 
2012-12-17 12:33:49
Ogłoszenie - sprzedaż 9 sztuk drzew - gatunek "topola" i 1 sztuki drzewa - gatunek "jesion" znajdujących się na działce nr 412/2 położonej we wsi Czarnocin.
 
2012-12-13 10:00:10
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 
2012-12-07 10:08:58
Ogłoszenie - sprzedaż 9 sztuk drzew - gatunek "topola" i 1 sztuki drzewa - gatunek "jesion" znajdujących się na działce nr 412/2 położonej we wsi Czarnocin.
 
2012-11-20 08:34:39
Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie
 
2012-11-14 09:28:02
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2013 roku
 
2012-10-16 13:07:09
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Czarnocin
 
2012-09-17 17:44:19
Wykonanie i dostawa dwóch jednakowych jednostronnych tablic informacyjnopromocyjnych o wymiarach 1,7 m x 2,2 m
 
2012-08-30 12:55:01
Zakup i dostawa węgla i miału na terenie gminy Czarnocin
 
2012-08-01 10:39:24
Przebudowa drogi gminnej Krzyż - Dębiany, odcinek od km 0+500 do km 1+056, dł 556 mb
 
2012-07-11 13:55:31
Przebudowa drogi gminnej Michałowice - Michałowice od km 0+230 do km 0+760, dł 530 mb
 
2012-07-11 11:49:57
Przebudowa drogi gminnej Miławczyce - Dębiany od km 0+000 do km 0+650, dł. 650 mb
 
2012-07-10 14:53:01
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
 
2012-07-04 10:15:45
Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.
 
2012-06-01 11:37:35
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN
 
2012-05-18 22:52:39
Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do 0+270, na dł. 270 mb
 
2012-05-14 14:57:53
Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany
 
2012-05-14 13:58:23
Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów
 
2012-04-30 14:39:43
Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do 0+270, na dł. 270 mb
 
2012-04-19 13:01:46
Zapytanie ofertowe - "Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2012 roku na terenie Gminy Czarnocin"
 
2012-04-11 15:21:04
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka, odcinek od km 0+000 do km 0+550 na dł. 550 mb
 
2012-04-11 13:42:23
Przebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0+715, na dł. 715 mb
 
2012-03-26 13:49:34
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby biężącego utrzymania dróg gminnych w 2012 roku wraz z rozładunkiem polegającym na rozcieleniu tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin
 
2012-02-10 07:31:40
Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego dla gminy Czarnocin
 
2012-01-27 12:27:14
Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko-weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.
 
2012-01-23 14:00:47
Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie
 
2012-01-17 15:03:53
REALIZACJA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ OGÓŁNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE
 
2012-01-17 13:19:08
REALIZACJA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ OGÓŁNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W CIESZKOWACH.
 
2012-01-12 09:21:17
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Urzędu Gminy w Czarnocinie na 2012 rok.
 
2012-01-10 09:58:37
Zapytanie ofertowe na dostawę art. biurowych
 
2011-12-16 13:53:00
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
 
2011-11-14 12:29:52
Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina
 
2011-11-04 11:22:36
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zagajowie oznaczonej jako działka Nr 884/2 o powierzchni - 0,10 ha
 
2011-11-04 10:18:46
Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina
 
2011-10-14 16:14:12
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Czarnocin.
 
2011-10-04 09:26:54
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 
2011-09-28 15:04:20
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zagajowie oznaczonej jako działka Nr 884/2 o powierzchni 1.000 m2. / nieruchomość przy zabudowaniach Pani Kotula Emilia / księga wieczysta Nr K [1]/ 00020562/7.
 
2011-09-21 14:55:03
Ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin czyli wyposażanie świetlic wiejskich w miejscowościach Cieszkowy i Będziaki
 
2011-09-01 13:45:39
Przetarg nieograniczony na dostawę węgla do Urzędu gminy i szkół z terenu gminy Czarnocin
 
2011-09-01 13:27:28
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przebudowy drogi gminnej Malżyce – Zagaje Stradowskie od km 0+975 do km 1+225 Gmina Czarnocin
 
2011-08-12 14:07:20
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Z 2010r nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami/ "Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie."
 
2011-08-05 14:09:17
Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy
 
2011-08-04 12:51:58
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe związane z przebudową kominów i pokryciem stropodachu papą termozgrzewalną budynku gimnazjum w Cieszkowach oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku Gimnazjum w Cieszkowach
 
2011-07-19 13:31:04
Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy.
 
2011-07-04 08:45:52
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN na działce nr ewidencyjny 251/4
 
2011-06-30 14:41:28
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadania pn: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN NA DZIAŁCE NUMER EWIDENCYJNY 251/4
 
2011-06-16 15:25:28
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN
 
2011-06-02 09:46:19
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin
 
2011-04-20 09:59:39
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późnieszymi zmianami/ Przedmiot zamówienia: Roboty ziemne i odwodnieniowe w sołectwach gminy Czarnocin w 2011 roku.
 
2011-04-05 12:15:58
Gmina Czarnocin ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe związane z wymianą zniszczonych podłóg w pomieszczeniach korytarza parteru i I piętra oraz klasy 0 na parterze a także wymiana boazerii i 1 szt drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie
 
2011-03-25 11:43:29
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2011 roku.
 
2011-03-25 11:37:50
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty ziemne i odwodnieniowe w sołectwach na terenie gminy Czarnocin w 2011r. UNIEWAŻNIONY
 
2011-01-10 10:51:47
Protokół z rostrzygnięcia przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach
 
2011-01-07 11:48:38
Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro na Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin.
 
2010-12-02 14:09:59
Wyjaśnienie dot. postępowania o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy.
 
2010-11-10 09:33:07
Zmiana załącznika nr 2 w rozdziale E - formularz ofertowy do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 
2010-11-04 12:22:12
Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 
2010-09-16 08:58:16
Zmian terminu przetargu na budowę hali sportowej w Cieszkowach.
 
2010-09-16 08:56:46
Zmiana terminu przetargu na Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
2010-09-14 11:55:45
Opowiedzi do SIWZ
 
2010-09-13 12:25:30
Uzupełnienia do SIWZ Budowa hali w Cieszkowach
 
2010-08-26 15:13:55
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100A Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy, Gmina Czarnocin (realizacja pod klucz)
 
2010-08-24 13:45:52
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100A Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 50 szt. oczyszczalni przydomowych
 
2010-07-22 09:47:25
Wyjaśnienia do przetargu na dostawę węgla do Urzędu gminy i szkół z terenu gminy Czarnocin.
 
2010-07-15 13:36:13
Przetarg nieograniczony na dostawę węgla do Urzędu gminy i szkół z terenu gminy Czarnocin.
 
2010-05-25 13:28:17
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy dróg w 2010r.
 
2010-05-17 13:05:44
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin
 
2010-05-05 13:48:41
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ziemnych na terenie gminy Czarnocin w 2010 roku .
 
2010-05-05 13:46:48
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg ograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2010 roku.
 
2010-04-15 11:42:56
ZMIANA W SIWZ PRZETARGU
 
2010-04-12 13:40:14
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiana okien drewnianych na okna PVC, wykonanie schodów zewnętrznych, remont rynien w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnocinie
 
2009-07-13 12:31:22
I. Zaproszenie do złożenia oferty 1.Zamawiający: Gmina Czarnocin Adres: 28-506 Czarnocin 100A, powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym wykonawców (oferentów), którzy spełniają określone w instrukcji dla wykonawców (oferentów) wymagania i posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje na wykonanie następujących robót:
 
2009-07-06 14:29:02
Wyjaśnienie do przetargu.
 
2009-06-24 08:12:06
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin 100 Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla do budynku gminy i szkół z terenu gminy Czarnocin”
 
2009-06-08 10:44:50
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie”Dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin”.
 
2009-06-08 08:30:27
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie”wymiany pieców stalowych na piec c.o. „EKO-groszek” w Szkole Podstawowej w Sokolinie – o mocy 200kW”
 
2009-06-06 18:17:28
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg w 2009r.
 
2009-05-25 14:39:16
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie”wymiana okien drewnianych na okna PCW w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie ”
 
2009-05-13 13:40:22
Przetarg nieograniczony na wykonanie”wymiany pieców stalowych na piec c.o. „EKO-groszek” w Szkole Podstawowej w Sokolinie – o mocy 200kW”
 
2009-04-29 12:59:40
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej Gimnazjum w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin
 
2009-03-31 12:03:51
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ziemnych na terenie gminy Czarnocin w 2009 roku .
 
2009-03-31 11:57:08
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg ograniczony na transport kamienia lub żużla dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2009 roku.
 
2008-10-22 09:58:05
Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarnocin i gminnych jednostek organizacyjnych ( zmiany )
 
2008-10-13 11:01:30
Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarnocin i gminnych jednostek organizacyjnych.
 
2008-07-24 13:13:58
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ciuślicach
 
2008-07-10 14:32:09
Wymiana części zużytych okien na okna PCW w budynku gimnazjum w Cieszkowach
 
2008-06-09 12:47:45
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg w 2008r
 
2008-06-03 12:59:28
Remont sanitariatów w szkole podstawowej w Sokolinie i gimnazjum Cieszkowy
 
2008-06-03 12:30:27
Zakup węgla i miału do szkół podstawowych , gimnazjum, budynku Urzędu Gminy i nuczycieli emerytów.
 
2008-06-03 12:25:16
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 200708
 
2008-06-03 12:13:41
Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego służącego do przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin.
 
2008-04-10 10:55:09
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej fragment zabytkowego parku podworskiego.
 
2008-03-27 09:41:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ziemnych na terenie gminy Czarnocin w 2008 roku .
 
2008-03-27 09:29:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza przetarg ograniczony na transport kamienia dla sołectw na terenie gminy Czarnocin w 2008 roku.
 
2008-02-28 10:41:08
Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej fragment zabytkowego parku podworskiego, na której znajduje się dawny zbór ariański położonej w Cieszkowach oznaczoną jako działka Nr 250/1 o powierzchni 0,13 ha. KW – 15373.
 
2007-08-24 09:35:34
GMINA CZARNOCIN 28-506 Czarnocin 100a Województwo Świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na zadanie - “ Wzbogacenie atrakcyjności wsi Czarnocin “
 
2007-07-03 09:30:29
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 200708
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnocin redaguje: Piotr Giereś
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl