Strona główna BIP
Urząd Gminy Czarnocin - Biuletyn Informacji Publicznej www.czarnocin.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Do pobrania

Specyfikacje
Wzory druków
pozostałe

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Referat finansowy
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Geodezji

 PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Gminy
Protokoły z sesji
Zarządzenia
Plan Rozwoju Lokalnego
Statut
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin
Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska
Informacje o środowisku
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych

 FORMA PRAWNA I ORGANIZACJA URZĘDU GMINY

Lista Sołectw
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 Organy Gminy

Rada Gminy

 MĄTEK PUBLICZNY

Majątek gminy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

 Budżet Gminy

Obwieszczenia
Budżet Gminy
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej
Sprawozdanie

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
RADNYCH GMINY
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE

 Wybory

Wybory samorządowe 2010 r.
Wybory uzupełniające 2011
Wybory parlamentarne 2011
Wybory uzupełniające 2012
Wybory uzupełniające 2013 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Urząd Gminy Czarnocin

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
Czarnocin 100
28-506 Czarnocin

NIP: 662-10-48-928
REGON: 000534701

KONTAKT:
Telefon 41 351 20 28
Fax 41 351 20 29
Adres e-mailug@czarnocin.com.pl

Wójt:
mgr Maria Kasperek
Telefon 41 351 22 02
Adres e-mailwojt@czarnocin.com.pl

SEKRETARZ:
mgr inż. Agata Wróbel
Telefon 41 35 12 028 wew. 232
Adres e-mailsekretarz@czarnocin.com.pl

SKARBNIK:
mgr Zbigniew Piś
Telefon 41 3512300
Adres e-mailskarbnik@czarnocin.com.pl

Urząd Gminy W Czarnocinie mieści się w budynku położonym w środku wsi Czarnocin. Dojazd od skrzyżowania w Czarnocinie w dół obok ośrodka zdrowia.
Urząd jest otwarty w godzinach od 7:00 do 15:00
z wyłączeniem sobót i niedziel

 


  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnocin redaguje: Piotr Giereś
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl